Afmelden voor volgend seizoen? Voor 1 mei a.s.!

Hollandia-T nieuws van 19-04-2022

Een bericht van de ledenadministratie:

Voor degenen die zich voor volgend seizoen willen afmelden

Graag een mail sturen aan mij voor 1 mei aanstaande.

Gezien wij bezig zijn met de indeling van aankomend seizoen. Deze mail met je naam, geboortedatum en je huidige team EN de reden van je afmelding mag je sturen naar: sietskegroot@gmail.com (mailto:sietskegroot@gmail.com)

Wij gaan niet akkoord met een mondelinge afmelding aan je coach of begeleider of trainer, de mail aan mij is alleen leidend, omdat ik je bij de KNVB moet afmelden.

De afmeldingen die na 1 mei 2022 binnenkomen; deze leden zullen de contributie voor het aankomend seizoen geheel moeten betalen.

Vriendelijk dank,

Sietske Groot
Ledenadministratie

aanmelden-afmelden-overschrijven aanmelden-afmelden-overschrijven