Update KNVB over Coronavirus en het evt. hervatten van de competities

Hollandia-T nieuws van 22-03-2020

Ook voor de KNVB is het een uitdagende periode met op dit moment nog veel onzekerheden, onder meer over het verdere verloop van de competities. Ondanks deze onzekerheid wordt er op dit moment hard gewerkt aan het uitwerken van diverse scenario’s, waarbij we uiteraard afhankelijk blijven van de omstandigheden. Daarnaast maken we ons samen met NOC*NSF en andere sportbonden sterk voor een aanspraak op de steunmaatregelen van het kabinet. 

Graag houden wij jullie met enige regelmaat op de hoogte over o.a. de volgende onderwerpen.

Competitie veldvoetbal (amateurvoetbal) 

Hoewel er nog veel onduidelijk is staat het vast dat het uitspelen van alle competities een uitdaging gaat zijn. We realiseren ons dat we de komende tijd ook veel inzet gaan vragen van clubs. We doen dan ook een beroep op ieders flexibiliteit om met elkaar tot een zo goed mogelijk vervolg van de competities te komen. Op dit moment geldt dat alles is uitgesteld t/m 6 april; voor daarna wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. Streven hierbij is om de competities in de A-categorie helemaal uit te laten spelen (i.v.m. de bijbehorende promoties en degradaties). Voor de afloop van de competities in de B-categorie wachten we vooralsnog de verdere ontwikkelingen af.

- Indien kort na 6 april (een deel van) de competities hervat kunnen worden, zal er in ieder geval in het Paasweekend geen dubbel programma ingepland worden.

- Ons uitgangspunt is dat uiterlijk 30 juni de competitie eindigt. Dit i.v.m. de zomervakanties en de start en voorbereidingen op het seizoen 2020/’21.

- Er is op dit moment geen datum bepaald waarop uiterlijk wordt besloten of de huidige competitie nog (geheel) kan worden afgerond. De ontwikkelingen volgen elkaar dermate snel op dat we hierbij handelen naar de informatie die op dat moment voorhanden is.

- Nu al is duidelijk dat – zodra de competities weer worden hervat – we niet ontkomen aan het plannen van midweekse wedstrijden. Uiteraard proberen we, waar mogelijk, dit tot een minimum te beperken.

- Wanneer de crisis lang aanhoudt bestaat de mogelijkheid dat de uiterste overschrijfdatum van 15 juni wordt verschoven.

Accommodatiezaken
Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen zijn gesloten voor publiek.

 

Op www.knvb.nl/coronavirus verzamelen we het laatste nieuws m.b.t. de gevolgen van het coronavirus voor het voetbal. Ook vind je hier onze Q&A en een verwijzing naar de Q&A vanuit het NOC*NSF. De Q&A’s worden regelmatig bijgewerkt dus houd deze pagina’s goed in de gaten.

Tot slot, zorg goed voor jezelf en voor elkaar! Hopelijk kunnen we dan spoedig weer het normale (voetbal)leven met elkaar oppakken.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal

3746227_745455 (1) 3746227_745455 (1)