Het innen van de contributie

Hollandia-T nieuws van 17-11-2020

Vorige week al op de site aangekondigd maar hierbij ook via een nieuwsbericht:

Zoals u van ons gewend bent maken wij tijdens de jaarvergadering de contributies voor het lopende seizoen bekend. Deze zijn over het algemeen in lijn met voorgaande jaren waarbij indien nodig een verhoging of indexatie plaatsvindt. Wij hebben besloten om net als voorgaand jaar geen wijziging aan te brengen in de contributies voor het seizoen 2020-2021. Op dit moment gaan wij er nog vanuit dat de competities zullen worden hervat waardoor wij, naar ons inzicht, logischerwijs de contributie ook zullen innen. Gelukkig is de voorbereiding volledig gedraaid en hebben alle teams ook de nodige wedstrijden gespeeld. Datzelfde geldt voor het feit dat de jeugd op dit moment gelukkig nog wel kan trainen. Hierbij natuurlijk ook gemengde gevoelens maar we moeten toch ook heel blij zijn dat kinderen nog wel mogen voetballen met elkaar. Het innen van de contributie zal eind deze maand (eind november) plaatsvinden. We vinden het overigens niet gepast om de contributie te verhogen in deze tijd ondanks dat het financieel moeizaam is voor de vereniging.

Sportieve groet,

Bestuur Hollandia T

Contributie Contributie