Teamindelingen seizoen 2022-2023 gereed

Hollandia-T nieuws van 21-06-2022

De nieuwe teamindelingen voor seizoen 2022-2023 zijn gereed. Nog meer dan in voorgaande jaren ging dit binnen sommige jeugdcategorieën gepaard met pijn, moeite en soms ook frustratie.

Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat wij als vereniging nog regelmatig na de gecommuniceerde afmelddatum van 1 mei afmeldingen van leden (of ouders) ontvangen.

Voor betrokkenen als coördinatoren, trainers en technische commissieleden – die vele vrije avonden hieraan besteden – enorm frustrerend, omdat zij daardoor steeds weer terug naar de ‘tekentafel’ kunnen, vaak net op het moment dat alles rond lijkt te zijn. Om ons jeugdvoetbal met enthousiasme te kunnen blijven organiseren met bovengenoemde vrijwilligers, is het noodzakelijk dat er in deze zorgelijke trend volgend seizoen een kentering komt.

Ondanks bovenstaande ligt er nu een mooie sportieve basis voor komend seizoen.

Graag wijzen wij iedereen ook op het volgende:

- Uitgangspunt binnen Hollandia T is dat iedereen zoveel mogelijk met plezier op zijn of haar eigen niveau voetbalt.
- Om de uiteindelijke doorstroming van talenten naar de selectie (1e en 2e elftal) op peil te houden, worden vanaf de J011 in de eerste teams de op niveau betere spelers ingedeeld. Uiteraard kan het sociale aspect reden zijn om hier vanaf te wijken.
- Het streven is dat alle teams genoeg wissels hebben om verantwoord de competitie in te gaan, maar ook dat iedereen voldoende aan spelen toekomt. In categorieën met krappe spelersaantallen, wordt met verschillende speeltijden gewerkt zodat men elkaar met invallers kan helpen.
- Met meer dan 170 jeugdleden en nog een veelvoud aan ouders/verzorgers is het logischerwijs onmogelijk om het iedereen naar zijn of haar zin te maken. Soms zal een kind niet bij zijn favoriete vriendje of klasgenoot zitten. Dit kan vervelend zijn, maar doordat voetbal een teamsport is, komt dit met een positieve houding meestal wel goed. De trainers/coaches binnen Hollandia T hebben hier een rol in te vervullen, maar dit geldt net zo goed voor de ouders/verzorgers. Uiteindelijk gaat het clubbelang altijd boven het individuele belang.

Wij bedanken graag alle coördinatoren en trainers voor hun tomeloze inzet.

Ook namens hen wensen wij iedereen een fijne vakantie en alvast een plezierig en succesvol nieuw voetbalseizoen.

Technische Commissie Hollandia T

9826_10939_1200_1200 9826_10939_1200_1200