Uitnodiging jaarvergadering '23

Hollandia-T nieuws van 01-11-2023

Uitnodiging aan alle leden, vrijwilligers, sponsors en supporters. Donderdag 9 november om 20.30 uur houden wij onze jaarvergadering in de kantine. 

Agenda:
- Vaststellen notulen 2022 (zie bijlage)
- Terugblik en vooruitblik
- Financiën en vaststellen contributie 23/24
- Bestuursverkiezing en -vaststelling
- Jubilarissen
- Uitreiking Speler van het jaar
- Rondvraag

De bestuurstermijn van Kevin den Das (technische zaken), Sietske Groot (ledenadministratie) en Jacco Felius (wedstrijdsecretaris) is verlopen. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar op. Tegenkandidaten kunnen melden t/m 8 november 18.00 uur per mail via secretaris@hollandia-t.nl

 

Graag tot ziens op donderdag 9 november!

 

 

DSCF6165c1 DSCF6165c1